А. Д.

А. Д. - употребляемое сокращение вместо Anno Domini, т. е. в год Господа или по Р. Хр.