Четвероевангелие

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ (см. Евангелие). - Ч. иначе и называется Евангелием; Ч. обнимает собою четыре книги Евангелия - от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.